Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Test IT

Jméno

Příjmení

Otázky - Počítačové sítě

1. První pokusy s komunikací počítačů datujeme do ... let ... století. (Doplňte správná slova na chybějící místa - pouze jedna odpověď je správná)

2. Kde vznikl internet? (Pouze jedna odpověď je správná.)

3. Značky níže označují skupiny rozlehlosti sítí. Vyberte ze seznamu největší a nejmenší síť.

PAN

WAN

LAN

MAN

Switch

Wi-Fi anténa

Repeater

Optické vlákno

4. Jaké zařízení řadíme mezi aktivní síťové prvky? (Více správných odpovědí.)

5. Který komunikační protokol se v současnosti používá (pro síť internet) nejvíce?